Сихівська адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності на час відсутності основного працівника.

Кваліфікаційні вимоги: базова вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та напрямком підготовки «Облік і аудит». Без вимог до стажу роботи. Володіння основними програмами роботи на комп’ютері.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
  • фотокартку розміром 4х6 см;
  • копії документів про освіту з відповідними додатками, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
  • копії документів про підвищення кваліфікації, вчені звання та наукові ступені;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію військового квитка (для військовозобов’язаних);
  • декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
  • згоду на збір та обробку персональних даних.

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці можна отримати в начальника загально-організаційного відділу Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66, тел.: (032)2546440 (каб. 312).