Конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень на 2014 рік

Мета конкурсу:

Створення сприятливих передумов для розвитку громадських та інших неприбуткових організацій, які виконують суспільно значимі для міста функції, шляхом забезпечення можливості користування ними приміщеннями, що перебувають у власності територіальної громади м.Львова, відповідно до їх статутної діяльності.

Вимоги до учасників конкурсу:

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші організації, які офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові, виконують суспільно значимі для міста функції та орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова

Заявникам необхідно заповнити та підготувати такий перелік документів:

1.         аплікаційну форму та її електронну копію;

2.         копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організаціїабо копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  —  підприємців

4.         копію довідки про взяття громадської організації на облік у ДПІ у м. Львові та копію рішення про присвоєння  їй ознаки неприбутковості;

5.         копію документа, що засвідчує право користування майном та цільове його використання;

6.         копію документу, що засвідчує розмір орендної плати за попередній місяць;

7.         документ, що засвідчує відсутність заборгованості за сплату орендної плати за попередній період;

8.         копію статуту (положення)

9.         листи підтримки від партнерів (за бажанням, але не більше трьох)

Кінцевий термін прийому документів: 25 червня 2014 року, о 18.00.

Заповнену аплікаційну форму та підготовлений перелік документів, завірені печаткою організації та підписом керівника, необхідно подати у Центр обслуговування мешканців Львівської міської ради за адресою пл. Ринок, 1.

Електронну копію аплікаційної форми необхідно надіслати на скриньку orest.faifurka@city-adm.lviv.ua.

Документи, подані після зазначених дати та часу, до участі у конкурсі допущені не будуть.